-> English

Nordiska trädgårdar 2019

Våren 2019 fick vi bronsmedalj för vår inspirationsbalkong på trädgårdsmässan.

"En balkong i kreativt samspel med naturen där vi får återkoppla och koppla av. Här hämtar vi kraft och inspiration till förändring. Skapandet accentuerar växternas gång. Gränser suddas ut."

I våra gröna projekt utgår vi ofta från den skandinaviska floran och vad vår närmiljö har att ge efter säsong. Vi hämtar inspiration och material från skogen och ser också till att det återvänder dit!

Samarbetspartners

Frida Elmström / dekor
Oskar Edengreen / design och konstruktion

UNDERGROWTH

EMAIL

info@undergrowth.se

TEL

070 781 02 08

ADDRESS

Sickla industriväg 3,
131 54 Nacka