-> English

Hållbara Hökarängen

Hållbara Hökarängen är ett lokalt hållbarhetsprojekt som engagerar boende och skolbarn i Hökarängen, Stockholm. Syftet är att främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

På uppdrag av Stockholmshem skapade vi en gemensam odling i centrala Hökarängen.

Det första året deltog ca 80 familjer i projektet. Vi coachade dem i småskaligt ekologiskt odlande och permakultur.

Samtidigt undervisade vi 120 skolbarn i Hökarängskolan i hållbarhetsfrågor och stadsodling och hjälpte dem att odla på skolgården.

Till vår stora glädje används och frodas odlingarna än idag!

Samarbetspartners

Stockholmshem
Hökarängsskolan

EMAIL

info@undergrowth.se

TEL

070 781 02 08

ADRESS

Sickla industriväg 3,
131 54 Nacka